Cách rút tiền từ macao79.com

Cách rút tiền từ macao79.net

Dưới đây là hướng dẫn cho các khách hàng khi có nhu cầu muốn rút tiền mặt từ tài khoản chơi

Bước 1: Vào trang của chúng tôi macao79.net – Đăng nhập bằng tài khoản macao79.net của quý khách

Bước 2: Ấn nút “Rút – Nạp tiền”, chọn “Rút tiền” (bên phải)

Bước 3: Nhập thông tin

– Chọn tài khoản tổng cá cược khách hàng muốn chuyển điểm thành tiền

– Nhập số tài khoản mà khách hàng muốn nhận tiền (yêu cầu khách hàng kiểm tra kĩ khi nhập)

– Chọn ngân hàng tương ứng với số tài khoản đã nhập bước (1)

– Nhập tên người nhận chính xác tương ứng với số tài khoản đã nhập bước (1)

– Nhập số tiền cần chuyển

– Nhấn “Rút Tiền” – hệ thống của macao79.net sẽ kiểm tra số điểm hiện có trong tài khoản tổng, nếu đạt chuẩn số thì hệ thống DaiLoc8.com sẽ thực hiện chuyển khoản đến quý khách hàng.